I leirens egen gjesteleir er det plass til alt fra telt til bobiler og campingvogner. Til døgnpris vil man få tilgang til både toalett, vann og strøm. Plassbestillingen åpner 5. januar 2017.

Pris per plass i gjesteleir:
Stor plass: 250 kr per døgn. Prisen er per plass og inkluderer 4 personer (f.eks. telt eller campingvogn + bil). Makspris er 1000 kr for en uke. For ekstra personer over 4 stk. betaler man 25 kr per person per døgn.

Liten plass: 150 kr per døgn. Prisen inkluderer 2 personer i telt. Makspris er 600 kr for en uke.

Strøm til telt/campingvogn kommer i tillegg. Pris for dette er ikke fastsatt ennå.

Det er ikke mulig å ha campingvogn eller bobiler på leirområdet for speiderne. Bor du i selve speiderleiren, er det fullt mulig å oppbevare slike kjøretøy på parkeringsplass mens du bor i leiren.

English:

In the guest camp of the Jamboree, we have room for everything from tents to motorhomes and caravans. At a price per night, you will get access to both toilets, water and electricity. The booking will open on 5 January 2017.

Price per area in the guest camp:
Large space: NOK 250 per night. The price is per area and includes 4 people (e.g. a tent or caravan + a car). The maximum price is NOK 1000 for a week. If you are more than 4 persons, you pay NOK 25 extra per person per day for the additional persons.

Small space: NOK 150 per day. The price includes 2 people in a tent. The maximum price is NOK 600 for a week.

Electricity for your tent/caravan will also be available at an extra cost. The price of this is yet to be determined.

It is not possible to have caravans or campers at the camp area for scouts. Do you live in the Scout, it is possible to store such vehicles on parking while staying in the camp.

Påmelding/registration