Patruljen er utgangspunktet for alt som skal skje av aktiviteter på Nord 2017. Ved påmeldingen til leiren, som skal skje i januar 2017, setter patruljene opp hvilket nivå de ønsker på aktivitetene, og hva slags haik de helst vil ha.

DAGØKTER

Dagøktene utgjør størstedelen av programmet på leiren, og her skal hver patrulje velge mellom nivåene «litt vilt», «vilt» og «helt vilt». Hva som er et passende nivå for patruljen, vil variere ut fra patruljemedlemmenes alder og erfaring, og kanskje hvor lenge patruljen har arbeidet sammen.

Nedenfor får du noen smakebiter på mulige aktiviteter på hvert nivå. Patruljen vil få prøve flere aktiviteter på hvert nivå.

Litt Vilt:
Her er det aktiviteter som er tenkt for speidere i stifinneralder, eller speidere som er ganske ferske. Her får speiderne prøvd både nye og gamle metoder for å lage materiale som kan brukes på blant annet tur. Her vil de i tillegg få noen utfordringer, men ikke så vilt at det blir for voldsomt.

Eksempler på aktiviteter:
– lage vennskapsarmbånd, gjerne av den selvlysende varianten (vet det ikke er mørkt, men det er det ellers i landet)
– lage pil og bue
– livet i fjæra
– lage morseblinker og lære morsealfabetet
– baking
– lage vindmølle
– toving
– fiske i fjæra
– pionere et byggverk
– designe t-skjorte
– lage smykker
– bris – sjøaktiviteter hos Vannvittig-gjengen

Vilt:

Her er det aktiviteter som er tenkt for speidere i stifinner- og vandreralder. Dette er speidere som har litt mer erfaring med speideraktiviteter. Her er det alt fra håndverk til elektrisitet. Noen aktiviteter er litt utfordrende med tanke på at du må ha tålmodighet, og at du liker å prøve og feile.

Eksempler på aktiviteter:
– lage mat
– teatersport
– førstehjelp
– lær en avansert knute
– godterimerket
– destillere saltvann
– mangfoldspeiding – hva er dine verdier?

Helt Vilt:

Her er det aktiviteter som er tenkt for vandrere. Dette er speidere som har lang erfaring, og som har prøvd mye fra før. Noen av aktivitetene krever at det er stor konsentrasjon, og at en kan ta vare på sine patruljemedlemmer og seg selv.

Eksempler på aktiviteter:
– elektrisk labyrint
– brannvern
– bygge katapult og ha skytekonkurranse
– bygge langbue
– lære om vannkraft
– bygge flåter
– støpe med tinn
– alle i hinderløypa
– skinnarbeid, lage egen lommebok o.l.

MIDNATTSØKT

Blant programaktivitetene på Nord vil det både være noe kjent og noe annerledes. Det vil være dagøkter, men også økter rundt midnatt! Alle speidere får delta på en midnattsøkt, og dagen etter får de en hvileøkt.

MARKEDSDAG

En av dagene vil det være markedsdag,der gruppene bidrar med aktiviteter eller andre innslag som meldes inn på forhånd – her er det bare å bruke fantasien! De beste bidragene blir premiert. På markedsdagen får speiderne utdelt egne «leirpenger» som kan brukes på alle de ulike aktivitetene.

HAIK

Haiken vil være delt inn i fire kategorier etter vanskelighetsgrad, og patruljen velger en de mener passer godt for dem. Alle haikene vil være overnattingshaiker og gi patruljen mulighet til å oppleve nordnorsk natur. Noen vil foregå i nærheten av leiren, mens andre vil være innen en times kjøretur unna.

KULTUR PÅ TORGET

På torget vil det ligge kafeer og utsalg, og foregå drop-in-aktiviteter. Det skal også være en liten scene her med små og store innslag av kultur og underholdning. Kanskje har du lyst til å prøve deg på scenen?

Ellers kan de programansvarlige blant annet friste med et helt vilt pefftreff!