Bagasje på fly
Ekstra plass til f.eks våte teltduker og annet kritisk utstyr vil være mulig å ta med på fly til en viss grad. Her vil det variere litt på kapasiteten til det enkelte fly. Se informasjon under fly.

Konteiner

Som dere vet har vi i lengre tid arbeidet med utstyrstransporten til/fra leiren. Vi har fått to forskjellige tilbud. Det ene tilbudet gjelder konteinere på 45 fot, mens det andre gjelder kontainere på 20 fot. Vi har i begge tilfellene fått eksempelpriser til forskjellige steder (se tabellen nedenfor).

Vi regner med at det i de aller fleste tilfellene vil være naturlig at det er kretsene som organiserer denne transporten gjennom losen. Vi ber om at dere senest 1. februar melder fra til Los om ønske om kontainer og plassbehov. Kort tid etter vil losen få et endelig prisoverslag for ønsket kontainer fra det stedet dere ønsker. Dere vil deretter få en frist for endelig bekreftelse. Dette vil altså gå unna relativt kjapt og forhåpentlig praktisk og greit for dere.

Prisene her inkluderer både henting, levering, frakt, kontainerleie og mva.: