Vi har oppfordret alle til å planlegge reisen som en opplevelse for speiderne og tenke på det som en viktig del av leiropplevelsen. Om man reiser på tog, på landeveien, til sjøs eller i lufta så er det uansett en opplevelse og en mulighet til å se litt mer av Norge.

En del har benyttet seg av leirens løsninger for transport, og en del har organisert transporten utenom dette. For transport som organiseres av leiren, kan det nevnes at pengene ikke går via NSF, men direkte til NSB, busselskap og flymekler. Dette betyr at den enkelte gruppe kan søke om momskompensasjon for det de betaler for reise. Dette er ikke store summer, og ikke så veldig forutsigbart, men det kan likevel tas med i regnestykket.

Flyreise med flymegleren Aircontact
Flykabalen er nå så godt som ferdig, og de aller fleste har fått sin faktura. Vi beklager at denne prosessen har blitt mye mer tidkrevende og mer rotete enn forventet. Det har vært gjort mye omrokeringer, og vi takker veldig for tålmodigheten – spesielt til alle de som har byttet avganger når vi har bedt om det!

På grunn av denne situasjonen har vi valgt å ikke fakturere noen endringsgebyr for endringer gjort frem til 14. mai. Alle endringer som kommer inn etter denne datoen, vil få et tilleggsgebyr på 250 kr. Bestillte billetter refunderes ikke.

Legitimasjon for flyreise
De som har gyldig legitimasjon, tar dette med seg. For dem som ikke har det, kan reiseleder fungere som en foresatt og gå god for den enkeltes identitet. Det samme vil gjelde for både rutefly og charter.

Restplasser og reisemarked
Har du ledig plass i bilen? Har gruppa en halvfull buss? Sitter du med tog- eller flybilletter du ikke får brukt? Ta turen til Nord 2017s reisemarked!

Lokalbuss i Bodø
Alle opp til 16 år kan kjøre gratis lokalbuss under leiren. Dette gjelder sone 1, som strekker seg fra Tverlandet til Festvåg.