Informasjon om avreise

Vi vil holde kontor åpent i andre etasje på låven for å besvare spørsmål fredag 14:00 til 18:00 for å besvare eventuelle spørsmål knyttet til avreise.

Generelt:

 • Gå gjennom bagasjeregler med speiderne, for å unngå kniver, vannflasker og lignende i bagasjen. Dette vil gjøre det mer effektivt å få veldig mange speidere gjennom sikkerhetskontrollen på forholdsvis kort tid.
 • Husk at roverne også er en del av gruppa, og skal reise med dere. Ta kontakt med dem i god tid.
 • Vi ber norske grupper om å hjelpe internasjonale grupper.
 • Vi minner om bagasjebegrensninger, både på charterfly (20 kg) og på rutefly (avhengig av flyselskap). Det er viktig å overholde dette, da overvekt kan føre til at bagasje ikke blir lastet om bord.
 • All bagasje skal leveres ved fortauet langs Junkerveien (nordsiden av leirområdet.) Det vil være skilting som viser hvor, men fortrinnsvis direkte i lastebil. Grupper skal levere bagasje samlet.
 • Vi har laget en oversikt som viser når hver enkelt avgang har avleveringstidspunkt for bagasje. Dette gjelder også tog.
 • Bagasje som leveres på feil sted eller etter oppgitt tidspunkt kan ikke garanteres levert. Den vil da sendes for egen regning.
 • Oversikten viser også når dere skal møte på flyplassen.

 

Charterfly

 • Gruppene vil få utdelt sine bagasjetagger og boardingkort fra LOSene fredag.
 • Sjekk at alle boardingkort og bagasjetagger stemmer så raskt som mulig.
 • Vi anbefaler at boardingkort ikke deles ut til speiderne før dere er på flyplassen.
 • Bagasjetag skal settes på den siden av sekken som er vekk fra ryggen. De to små klistrelappene på enden skal tas av taggen, og limes på to steder på sekken.
 • Bagasjen vil bli sjekket inn på flyplassen uten at dere trenger (eller får mulighet til) å hjelpe til. Dere trenger ikke tenke mer på den når den er avlevert.
 • Ekstra 3 kg pr speider som gruppebagasje: Dette kan ikke sjekkes inn, men må tas som håndbagasje. Dette tilbudet er kun tenkt til eventuelle bløte telt, og måten å løse det på er å sende stenger i container og ta teltduken(e) som håndbagasje. (Denne må da bæres til flyplassen som annen håndbagasje.) Flyene vil bli veldig fulle, og containerne er lovet å komme forholdsvis raskt fram. Vi fraråder derfor å benytte seg av denne muligheten.

Rutefly:

 • Det vil bli transportert bagasje til alle rutefly lørdag og søndag, men ikke før eller etter dette.
 • Alt foregår som ved en vanlig flyreise, bortsett fra at vi kjører bagasjen fra leiren til flyplassen for dere.
 • Bagasjen hentes igjen utenfor terminalbygget på flyplassen.
 • Fremmøte på flyplassen ca 1,5 timer før avreise.
 • Alle plukker opp sin egen bagasje på utsiden av terminalen, og sjekker inn som ved en vanlig flyreise.

Tog:

 


 

Konteinere

De som ikke har bestilt utstyrstransport gjennom leiren, men som har et bestemt tidspunkt konteinerne må være på terminalen/eller hentes må melde fra til leirkontor/admin så snart som mulig. Det er en stor logistikkkabal som må gå opp for å få fraktet alle konteinerne tilbake til terminal på kort tid.

Mer informasjon om hjemreise på losmøtet på onsdag og direkte til gruppene på torsdag. 

 

 

 

Vi har oppfordret alle til å planlegge reisen som en opplevelse for speiderne og tenke på det som en viktig del av leiropplevelsen. Om man reiser på tog, på landeveien, til sjøs eller i lufta så er det uansett en opplevelse og en mulighet til å se litt mer av Norge.

En del har benyttet seg av leirens løsninger for transport, og en del har organisert transporten utenom dette. For transport som organiseres av leiren, kan det nevnes at pengene ikke går via NSF, men direkte til NSB, busselskap og flymekler. Dette betyr at den enkelte gruppe kan søke om momskompensasjon for det de betaler for reise. Dette er ikke store summer, og ikke så veldig forutsigbart, men det kan likevel tas med i regnestykket.

Flyreise med flymegleren Aircontact
Flykabalen er nå så godt som ferdig, og de aller fleste har fått sin faktura. Vi beklager at denne prosessen har blitt mye mer tidkrevende og mer rotete enn forventet. Det har vært gjort mye omrokeringer, og vi takker veldig for tålmodigheten – spesielt til alle de som har byttet avganger når vi har bedt om det!

På grunn av denne situasjonen har vi valgt å ikke fakturere noen endringsgebyr for endringer gjort frem til 14. mai. Alle endringer som kommer inn etter denne datoen, vil få et tilleggsgebyr på 250 kr. Bestillte billetter refunderes ikke.

Legitimasjon for flyreise
De som har gyldig legitimasjon, tar dette med seg. For dem som ikke har det, kan reiseleder fungere som en foresatt og gå god for den enkeltes identitet. Det samme vil gjelde for både rutefly og charter.

Restplasser og reisemarked
Har du ledig plass i bilen? Har gruppa en halvfull buss? Sitter du med tog- eller flybilletter du ikke får brukt? Ta turen til Nord 2017s reisemarked!

Lokalbuss i Bodø
Alle opp til 16 år kan kjøre gratis lokalbuss under leiren. Dette gjelder sone 1, som strekker seg fra Tverlandet til Festvåg.