St. Georgsgildene i Norge stiller med Hotelt! Her du får en fiks ferdig oppsatt feltseng i telt og mat for en døgnpris. Fullpensjon (overnatting og tre måltider) koster 430 kr per døgn. Seng og frokost koster 200 kr per døgn.

Dette er et forespørselskjema! Bekreftelse evt avslag på booking kommer på e-post innen kort tid.

Spørsmål rundt Hotelt sendes til hotelt@sggn.no

Påmeldingsskjema