Klikk på kartet for søkbart kart med gruppeområder

Jordene der vi skal ha leir, er rett ved sentrum av Bodø, 3 km fra Bodø havn, hvor sjøspeiderskutene ligger, og 3 km fra flyplassterminalen. Vi disponerer mye bygningsmasse på området til bl.a. administrasjon, stab og førstehjelp. Området er godt egnet for leirdrift.

Hovedområdet, som består av leirområde for speiderne, torg og roverleir, er ca. 800 meter langt og 470 meter bredt på det bredeste. Det er også et stort ekstra område for gjesteleir, stabsleir, aktivitetsområde og parkering som er 490 meter langt og 580 meter bredt (mesteparten på Nord-Norges best drenerte morenegrunn). Dette gir oss ubegrenset plass – plass nok til Skaugum 89 med 19 090 speidere.

Blir det «Hibas-dass» eller WC?
Blir det nok rajer?
Hva hvis det blir regn?
På økologisk grunn
Litt om Bodø
Trådløst nett
Hvor?
Leirområdet ligger ved Vågønes gård, rett ved sentrum av Bodø – 3 km fra Bodø havn, hvor sjøspeiderskutene ligger, og 3 km fra flyplassterminalen.

Vil du motta post underveis, er det bare å oppgi denne adressen:
Nord 2017
[Navn], [speidergruppe] Forskerveien 17
8076 BODØ