Jordene der vi skal ha leir, er rett ved sentrum av Bodø, 3 km fra Bodø havn, hvor sjøspeiderskutene ligger, og 3 km fra flyplassterminalen. Vi disponerer mye bygningsmasse på området til bl.a. administrasjon, stab og førstehjelp. Området er godt egnet for leirdrift.

Hovedområdet, som består av leirområde for speiderne, torg og roverleir, er ca. 800 meter langt og 470 meter bredt på det bredeste. Det er også et stort ekstra område for gjesteleir, stabsleir, aktivitetsområde og parkering som er 490 meter langt og 580 meter bredt (mesteparten på Nord-Norges best drenerte morenegrunn). Dette gir oss ubegrenset plass – plass nok til Skaugum 89 med 19 090 speidere.

I utgangspunktet får hver gruppe 100 m² + 15 m² per speider. Hvis dere ønsker ekstra plass for å bygge noe helt vilt på gruppeområdet, kan dere melde fra til oss, så fikser vi det. Det blir tillatt å brenne bål og lage fettfelle på gruppeområdene.

Blir det «Hibas-dass» eller WC?
Blir det nok rajer?
Hva hvis det blir regn?
På økologisk grunn
Litt om Bodø