Rapporter feil, mangler eller uønskede hendelser på svar.nord2017.no.

AVFALL
AVREISE OG RIVING AV LEIR
ANLEGGSOMRÅDE PÅ RV. 80
ANSVARLIG LEDER
BADING
BODIN LEIR
BRANNSIKRING
BYGGVERK
BÅL
DUSJ
FETTFELLE
GASS
GRAVING
GRUPPEOMRÅDER
HÅNDVASK
JERNBANE
KNIV
LADING
OFFENTLIG VEI: JUNKERVEIEN - RV.80
PARKERING
TELT
ÅPEN ILD: