Rapporter feil, mangler eller uønskede hendelser på svar.nord2017.no.

AVFALL
Leirens leverandør av avfallstjenester er RETURA Iris. Gruppene følger samme sorteringsregler som om de var en privathusholdning i Salten.

Sorteringsguide avfall

Matavfall skal i egen biopose på Los-punktet. Pose leveres ut hos Los-en

Ved torget (bak Speider-sport) og ved Skomvær skal det leveres plast, papp og papir i egne kontainere. Der skal også restavfall leveres i rød sekk, hver dag mellom 09:00–10:00Er det tomt kan man man kjøpe nye poser i Kiosken på Torget.

Vi oppfordrer alle til å kildesortere mest mulig!

Glass, metall og batterier leveres i verkstedet ved låven.

Restavfallscontainerne er åpne vær dag mellom 09:00–10:00 med begrensede åpningstider, men tilnærmet døgnåpent under nedrigg av leir.

AVREISE OG RIVING AV LEIR

Når leiren skal rives følger vi følgende prinsipper

 • For at leiropplevelsen skal vare lengst mulig, er det viktig at leirområdet ikke rives før tidligst fredag kl. 15:00.
 • Alle WC samt dusjanlegg er åpent fram til søndag kl. 09:00. Fra søndag kl.09:00 kobles 16- bås konteinerne i nedre del av leiren (T1 – Værøy og T2 – Tranøy) og oppe ved gården (T9 – leder-/stabsdusj og T8 – bak roverkro) fra. Dusjanlegg vil heller ikke være tilgjengelig etter søndag kl. 09:00.
 • Alle områder skal sjekkes ut av teknisk eller deres medhjelpere (LOSene eller stedfortreder) og ingen person, gruppe eller etat får forlate leirområdet før området er godkjent!
 • Det skal være generell ro i leiren imellom 00:00 og 07:00. Arbeid i dette tidsrom må skje stille og hensynsfullt.
 • Tenk sikkerhet!Vi vil at alle skal komme hele hjem. Alle må derfor være ekstra varsomme i rivingsfasen.
 • All kjøring skal skje i GANGFART der det er gående eller syklende personer.
 • Rygging skal unngås. Store kjøretøy skal ha følgepersoner ved rygging ol.

Last ned komplett oversikt over hvordan Nord 2017 skal rives.

Se også http://nord2017.no/nb/praktisk/reise for mer informasjon om hjemreise. 

 

ANLEGGSOMRÅDE PÅ RV. 80
Mot vest ligger det et anleggsområde i forbindelse med bygging av ny firefeltsvei inn til Bodø. Område er sikret med anleggsgjerder. Kryssing av eller opphold på anleggsområdet er forbudt.

ANSVARLIG LEDER
Telefonnummer til ansvarlig leder henges på inngangsportal – telt til ansvarlig leder skal merkes på nattestid, slik at mindre hendelser kan avklares på lavt nivå.

BADING
Det blir mulig å bade i Nordlandsbadet en kort gåtur fra leiren. Inngang koster 100 kr for speidere med deltakerbånd eller speiderskjerf. Hvis dere vil kjøpe billetter med cashlessbåndet før dere drar, selges dette på torget. Åpningstider for Nordlandsbadet:
Mandag 11.00–18.00
Tirsdag 11.00–18.00
Onsdag 11.00–20.00
Torsdag 11.00–18.00
Fredag 11.00–20.00
Lørdag 11.00–18.00
Søndag 11.00–18.00

Nærmeste strand er ved Bodøsjøen. Det er gruppa som har ansvar for bading her, og de må derfor ha med seg en ansvarlig leder.

BODIN LEIR
Mot sør ligger det en militærleir som er sikret med piggtrådgjerde og væpnet militær vakt. Kryssing inn på militært område er forbudt. Fotografering inn mot området er også forbudt.

BRANNSIKRING
Alle gruppene skal minimum ha ett 6 liters brannslukningsapparat tilgjengelig på området.

BYGGVERK
Det er gruppeleder som til enhver tid har ansvaret for det som skjer på eget område. Frittstående stolper skal graves ned minimum 1/8 av stolpens lengde. Ved byggverk over 3,5 meter skal det søkes til byggverk@nord2017.no. Husk å tenke sikkerhet ved bygging!

BÅL
Det er lov å grave grue og bruke bålpanne på troppsområdet. Hvis dere skal grave grue, må dere huske å ta vare på torven, slik at den kan legges på plass igjen før dere forlater området. Husk også på å sørge for brannsikkerhet, for eksempel ved å ha en bøtte med vann stående i nærheten av bålet.

DUSJ
Det er dusjer på leirområdet! Med varmt vann! I disse dusjene trenger du ikke bruke økologisk såpe, selv om det er fint. Det blir ikke mange dusjer og de er forbeholdt ledere, rovere og stab. Vi oppfordrer speiderne til å lage seg dusj i troppsområdet eller besøke Nordlandsbadet, en kort gåtur fra leiren.

FETTFELLE
Fettfelle skal etableres på gruppeområdet. Det anbefales at den graves i utkanten av leirområdet, lengst mulig unna telt, men nær oppvaskbenk, og at det lages et gjerde rundt, slik at ingen tråkker i den.

GASS
Speider-sport vil selge gass i de vanligste variantene. Det vil være vanlig panteordning på gassflasker, dvs. at man bare betaler for selve gassen når man leverer inn en tom flaske og bytter den i en ny. Når man kommer, betaler man for eksempel 1500 kr for en 5 kg gassflaske inkl. gass. Ved avreise og innlevering av flaske betaler Speider-sport tilbake 1300 kr. Ved bytting av flaske under leiren betaler man altså 200 kr for gassen. Her er prisene:

Husholdning kompositt:
5 kg gass: 200 kr flaske + 1300 kr pant = 1500 kr
10 kg gass: 300 kr flaske + 1300 kr pant = 1600 kr
2 kg blå gass: 200 kr flaske + 700 kr pant = 900 kr

Industri stål:
11 kg gass: 300 kr flaske + 900 kr pant = 1200 kr

GRAVING
Det kan graves i jorda på alle tildelte gruppeområder. Det kan ikke graves i stabsleiren.
GRUPPEOMRÅDER
Det er den enkelte gruppeleder som er ansvarlig for at egne og andre speidere og besøkende til enhver tid kan oppholde seg trygt på gruppens område og i umiddelbar nærhet rundt gruppeområdet, uten fare for å bli skadet av flyvende telt, fallende konstruksjonsdeler, brann m.v.

Gruppeleder skal utarbeide en enkel ROS analyse av sitt gruppeområde som munner ut i en enkel skisse over byggverk som skal bygges, plassering av byggverk/telt i forhold til bruk av åpen ild. Brann og fall fra konstruksjoner defineres som de to aktivitetene med størst potensial for alvorlig skade eller død og skal derfor ha et særskilt fokus i planleggingen.

Gruppeområdet skal ivareta følgende MÅ krav utdypet under:

 • Brannslokningsapparat 6 liter, vannbøtte 10 liter
 • Bålplass, bruk av gass – minimumsavstand 4 meter
 • Etablere fettfelle
 • Håndtere personlig hygiene
 • Byggverk med opphold over og under 3,5 meter
 • Kildesortering av avfall
 • Rømningsvei fra telt
 • Ansvarlig leder – kontaktmulighet
HÅNDVASK
Alle gruppene må ha mulighet for håndvask og ivaretakelse av egen personlig hygiene på gruppeområdet.

JERNBANE
Jernbanen skjærer gjennom leirområdet fra øst til vest. Jernbanelinjen er sikret med gjerde. Kryssing eller opphold på sporet er forbudt ved lov. Bane NOR vil føre eget tilsyn og håndheve forbudet ved å politianmelde ulovlig kryssing. Fra Nord 2017s side vil speidere og ledere som krysser inn på forbudt område, bli sendt hjem på egen regning. Over- og underganger er skiltet og skal brukes.

KNIV

Hvis man ferdes utenfor leiren, skal kniven ligge i sekken hvis den må være med. Den skal ikke henge i beltet mens man ferdes i sentrum.

LADING
Det vil bli mulig å lade mobiler og annet elektronisk utstyr i nærmeste losstasjon. Vi kan ikke garantere at denne er bemannet, så dette skjer på eget ansvar. Det kan være lurt for gruppa å lage seg en ladekasse eller lignende.

OFFENTLIG VEI: JUNKERVEIEN - RV.80
Gående og syklende til og fra sentrum, flyplass eller Luftfartsmuseet skal bruke en vei inn og ut av leirområdet når de skal krysse RV 80. Traseen går fra rundkjøringskrysset Gamle riksvei/Hålogalandsgata til Junkerveien. Statens vegvesen vil kontinuerlig påse at denne strekningen er ihht gjeldene lover og regler for utforming av fortau og gangfelt. Normale trafikkregler gjelder.

PARKERING
Gratis parkering vil bli tilgjengelig i gangavstand. Meld inn behovet til din los snarest!

Det er en egen parkering for stab og for gjesteleir.

TELT
Anbefalt minsteavstand mellom telt er 2 meter.

ÅPEN ILD:
Bruk av åpen ild må skje i god avstand fra telt/byggverk, og det skal alltid være en full bøtte vann i nærheten av et bål. Minimumsavstand til telt/konstruksjon hvor det kan oppholde seg personer som kan bli stengt inne av en brann, er 4 meter. (Det vil si at du kan ha bål inne i en lavvo, men at du må flytte bålet 4 meter vekk fra lavvoen hvis du tenner bål på utsiden – risikoen er at noen brenner inne i et telt fordi det tar fyr fra utsiden). Ved fyring i telt med sovende personer skal det være våken vakt over 18 år tilstede i telt og vaktliste oppslått utenfor telt.

 • Bål:
  • Båltenning skal kun skje på klargjorte bålplasser.
  • Ved bål på bakkeplan må gresstorv tas opp og legges til siden. Torv legges tilbake ved leirens slutt.
  • Alternativt må bålpanne/halvtønne benyttes på dertil egnet brannsikkert underlag.
  • Aske graves ned på eget område under pløyelaget
 • Gass:
  • Telt der gassflaske oppbevares skal merkes med trekantskilt og refleskvest, og ikke i telt der personer sover.