Nord 2017 blir en kontantfri leir. Det betyr at all handel vil foregå ved hjelp av en databrikke som er festet til deltakerarmbåndet. Systemet heter Cashless og er et velprøvd system som benyttes på mange av de store festivalene hvert år. I andre sammenhenger blir kort benyttet, men det er det samme som armbåndene/brikkene vi har.

Vi har valgt en kontantfri leir av flere grunner. For deg betyr det sikrere penger fordi databrikken alltid er festet til håndleddet og dermed ikke blir borte. Det er lett å fylle på brikken i løpet av uken, og eventuelle tyveri er så godt som eliminert bort. For leiren er Cashless veldig effektivt fordi det gir mindre kø, riktige priser og mindre kontanter i omløp.

Armbåndet med databrikken leveres ut når du kommer til leiren. Du skal ha fått brikkenummeret ditt tilsendt på e-post. Dette nummeret benytter du for å registrere deg på www.cashless.no, hvor du aktiverer brikken. Velg «Registrer» øverst til høyre. Opprett en konto, og gå deretter til «Mine kort» for å legge til ID-nummeret ditt.

Påfylling av armbåndet kan gjøres på flere måter: du kan enten gå in på Cashless sine nettsider, www.cashless.no, med kort på påfyllingsterminalene på torget på leiren eller med kontanter på leirkontoret, som du også finner på torget.

Skulle noen miste armbåndet sitt, er det viktig at dette meldes fra til leirkontoret på torget, slik at vi kan sperre brikken for misbruk. I slike tilfeller kan man kjøpe en erstatningsbrikke. Vi kan da overføre restbeløpet fra den gamle brikken.

Penger som er igjen når leiren er slutt, kan refunderes på to måter: Det første alternativet er å gå innom en påfyllingsstasjon og ta ut en refunderingskvittering. Deretter registrerer du refunderingskoden på cashless.no og velger hvilken konto pengene skal overføres til. (PS: Refunderingskvitteringen er viktig, så vi oppfordrer alle til å ta et bilde av kvitteringen og eventuelt sende hjem til foresatte.) Det andre alternativet, hvis du glemmer å ta ut refunderingskvitteringen, er å sende hele brikken inn til Cashless. Instruks finner du på cashless.no.

Troppene kan kjøpe en ekstra brikke som de kan bruke til felles innkjøp både i Speider-sport og andre utsalg på torget. Ekstra brikker er til salgs på leirkontoret på torget til kr 50,- per stk.

Har du problemer eller spørsmål om det tekniske, kan du ta kontakt med Cashless her: https://www.cashless.no/Kontakt/tabid/271/Default.aspx.