5. Vidåpen blir Nord 2017s åpne tropp. Åpen tropp er et tilbud til speidere som vil reise på leir, men som av en eller annen grunn er uten leder. Troppsledelsen i 5. Vidåpen er satt sammen av unge og gamle ledere med lang fartstid som speiderledere. Troppen vil deles inn i patruljer med 5–7 speidere, hvor intensjonen er å få til en jevn alders- og kjønnsfordeling. Det vi være en troppsleder per patrulje. Om flere speidere kommer fra samme gruppe vil vi, så langt det er mulig, imøtekomme ønsker om å delta i samme patrulje.

Speiderne bør ha en kontaktperson lokalt, som kan hjelpe til med informasjon til deltagerne og være bindeledd mellom troppsledelsen og deltagerne. Ledere fra grupper som har deltager i 5. Vidåpen, kan ikke bo sammen med oss. I utgangspunktet må speiderne selv ordne med transport til og fra leiren, men vi trår støttende til om det skulle være noen spesielle problemer knyttet til reisen. Når det gjelder utstyr, vil troppsledelsen samordne behovet og skaffe til veie det som trengs av patrulje- og troppsutstyr.

Troppen kalles «Vidåpen», og det er den også. 1. Vidåpen oppstod under landsleiren fri:05, 2. Vidåpen var en del av en større fellesleir i England sommeren 2007, 3. Vidåpen var åpen tropp på Utopia, 4. Vidåpen var deltok på Stavanger 2013 og denne gangen blir det altså 5. Vidåpen som deltar.

Påmeldingen til åpen tropp er nå stengt. Spørsmål om 5. Vidåpen kan du rette til troppsleder Marianne Fjeldstad, mariannefjeldstad@hotmail.com