Leiren har en omfattende og erfaren beredskapsorganisasjon som har har drevet med forebyggende og begrensende tiltak på tidligere leirer. I tillegg til egne ressurser som består av over 90 personer (fra rovere til leger, mange med bakgrunn i Rovernes beredskapsgruppe og andre frivillige organisasjoner) har vi god dialog med kommunen, AMK, politiet og brannvesenet.

Leirkomiteen har hatt flere øvelser på hvordan vi skal håndtere både små og store hendelser på leiren. Leirens beredskapsorganisasjon bygger på NSFs eksisterende rutiner og retningslinjer innenfor speidernes beredskapstelefon. Det blir patruljerende verter i leiren døgnet rundt.

Vi forholder oss enhver tid til PST og Salten politidistrikts trusselvurdering, både før og under leiren. Vi har terror og trusler med i ROS-analysen og beredskapsplanen for Nord 2017.