Det er mange som er med i arbeidet med å få Nord 2017 til å bli en helt vill leir! Leirkomiteen er delt inn i etater som har hver sine ansvarsområder. Hvis du lurer på noe, får du svaret raskest ved å ta kontakt direkte med den etaten spørsmålet gjelder. Her finner du kontaktinformasjon og litt om ansvarsområder:

LEIRSJEFEN
ADMINISTRASJONSETATEN
FORSYNINGSETATEN
PROGRAMETATEN
HAIKETATEN
KOMMUNIKASJONSETATEN
KULTURETATEN
BEREDSKAPSETATEN
DRIFTSETATEN
ROVERETATEN
LOS - KRETSENS KONTAKTPERSON
PRESSE
NORGES SPEIDERFORBUND