Det er mange som er med i arbeidet med å få Nord 2017 til å bli en helt vill leir! Leirkomiteen er delt inn i etater som har hver sine ansvarsområder. Hvis du lurer på noe, får du svaret raskest ved å ta kontakt direkte med den etaten spørsmålet gjelder. Her finner du kontaktinformasjon og litt om ansvarsområder:

LEIRSJEFEN

Leirsjefen har det overordnede ansvaret for leiren og sammen med viseleirsjefen leder han leirkomiteen som består av lederne i alle etatene. Under viseleirsjefen ligger dessuten LOSene som er representanter fra hver krets, og dermed kretsens bindeledd til leirkomiteen. Direkte under Leirsjefen er også en økonomiansvarlig og en HMS-sjef.
Leirsjef: Peer-Johan Ødegaard
Viseleirsjef: Kurt Vidar Gundersen

ADMINISTRASJONSETATEN
Har ansvaret for leirkontoret, med den daglige driften av leiren, og har tett kontakt med forbundskontoret både før, under og etter leiren. De har også ansvar for påmeldingen, reisen og utstyrstransporten til og fra leiren, samt organisering og oppfølging av frivillige stabsmedlemmer.
Leder: Andy Hyde

FORSYNINGSETATEN
Har ansvar for alt som har med mat og drikke på leiren å gjøre – inkludert matutlevering til deltakerne, kiosker, heltemessa, kroer og andre utsalgssteder på leirområdet.
Leder: Erik Bodahl-Johansen

PROGRAMETATEN
Har ansvaret for alt program for speiderne under leiren, inkludert markedsdag. Under program ligger også Vannvittig – sjøspeideraktivitetene på leiren. Program samarbeider med Haikeetaten om haiken.
Leder: Aylin K. Gustavsen

HAIKETATEN
Haiketaten planlegger, organiserer og sørger for en god og sikker gjennomføring av haiken for speiderne på leiren.
Leder: Are Ingulfsvann

KOMMUNIKASJONSETATEN
Sørger for informasjon om leiren og markedsføring i forkant. Lager saker til ulike interne kanaler før, under og etter leiren. Har ansvaret for leiravis og kontakt med eksterne medier (avis-, TV- og radioredaksjoner). Underholdningsavdelingen hos kommunikasjon vil sørge for liv og røre på torgscenen under leiren.
Leder: Birgitte (Birdy) Heneide

KULTURETATEN
Har ansvaret for de store sceneshowene, åpning, avslutning og Scout’s Own. De koordinerer torget og aktivitetene på torgscenen sammen med kommunikasjon. Kultur sørger for lederprogrammet, helteomsorg, aktivitetene i lederkroa og landsleirkonferansen, samt aktiviteter for lederbarn.
Leder: Morten Q. Andersen

BEREDSKAPSETATEN
Har ansvaret for vakthold, helse, hygiene, beredskap og førstehjelp. De sørger for gode kriseplaner og utførelse av kriserutiner.
Leder: Truls Alsnes

Beredskapsleder: 950 31 101 (Ivar Anton Nøttestad)
Pressekontakt: 917 58 761 (Birgitte Heneide)
Leirkontor: 22 99 22 30

Vaktlister for beredskapsetaten finner du her.

DRIFTSETATEN
Har ansvaret for alle tekniske installasjoner og infrastruktur, blant annet veier, leirområde, scener, internett, strøm, vann, toaletter, rajer og hovedportaler.

Drift har ansvar for Miljø- og miljøsertifiseringen til leiren. Under drift ligger også arbeidsleir, som er de som bygger opp leiren før speiderne kommer, og demonterer den etter at speiderne har reist.
Leder: Øyvind Pedersen

ROVERETATEN
Har ansvaret for roverleiren, inkludert roverkro, haik og program for alle roverne på leiren, ikke bare for de som bor i roverleiren.
Leder: Oda Emilie Larsen

LOS - KRETSENS KONTAKTPERSON

 

Hver krets skal ha en Los – en kontaktperson mellom kretsen og leirledelsen.

Før leiren skal losen sørge for at alle gruppene i kretsen får all nødvendig informasjon under planleggingen. De skal også hjelpe gruppene å velge transportordningen for deltakere og utstyr.

Under leiren skal losen være kretsens bindeledd mellom gruppene og leirledelsen.

Losoldermann: Lars-Erik Ulvund, 952 35 706
Internasjonalt: Steinar Aske
Aust-Agder krets: Even Karlsen, 95075829
Asker og Bærum krets: Nina Dæhli
Follo krets: Elisabeth Belsten
Fredrikstad krets: Fredrik Ofstad Jensen, 99397119
Glåmdal krets: Oddvar Mastad, 905 01 765
Grenland krets: Eva Margrethe Pietschmann, 91801166
Grenland krets: Heidi Nafstad, 90518399
Gudbrandsdal krets: Liv Toril Elstad, 92298076
Hedmark krets: Roy Arild Rugsveen, 92817066
Helgeland krets: Monica Jacobsen Beiermann
Hordaland krins: Endre Helland, 91679505 / 90883633
Hålogaland krets: Alexander Groven Solvold, 906 75 812
Nedre Buskerud krets: Håvard Laache Otto, 98846618
Nord-Troms krets: Steinar Storelv (kretsleder)
Nord-Trøndelag krets: Arnt J. Øvreness
Oslospeiderne: Eirin Kornelia Gjerding Østensen, 98673230
Romerike: Morten Kolbu, 924 07 229
Romsdal og Nordmøre krets: Ragnhild Mostervik Harstad
Ryvarden krets: Jan Egil Midtskog, 95976599
Salten krets: Martin Overaa, 97645146
Sogn og Fjordane krets: Trine Ludvigsen Rygg, 482 62 986
Sunnmøre krets: Per Ove Sund, 91667644
Sørlandet krets: Paul Nørsett, 90067843
Sør-Trøndelag krets: Lise Brekken, 92258226
Tele-Busk krets: Knut Erling Hagen, 908 21 740
Vesterlen krets: Ivar Anton Nøttestad (daglig leder)
Vestfold krets: Alf-Arne Kristoffersen, 452 06 381
Vest-Oppland krets: Bjørn Roger Jensen, 976 54 705
Østre Østfold krets: Jon Gunnar Olsen, 97073719
Øvre Buskerud krets: Ole Jørgen Førde, 975 81 040

 

PRESSE

Pressekontakt: Birgitte Heneide.

Presse kan ta kontakt på e-post info@nord2017.no

 

NORGES SPEIDERFORBUND

Besøksadresse: St. Olavsgate 25, 0166 Oslo

Postadresse: Postboks 6910 St. Olavs plass, 0130 Oslo

Telefon: 22 99 22 30

E-post: nsf@speiding.no

Nett: www.speiding.no og www.speiderbasen.no