Besøksadresse
Forskerveien 20
8076 BODØ

Postadresse
Vil du sende post til en av speiderene underveis, bruk denne adressen:
Nord 2017
[Navn], [speidergruppe]
Forskerveien 17
8076 BODØ