Er du fulltidshelt, får du spise i den superfine stabsmessa på låven, midt i leiren! Soving skjer i helteleiren.