Er du rover eller leder og synes én uke på leir er litt for lite? Da er du velkommen på arbeidsleir! Noen må jo bygge, drive og ta ned leiren også, så det blir full aktivitet på Rønvikjordene i nesten en måned. På arbeidsleir sørger vi for at alle detaljene er på plass til speiderne og lederne deres kommer, og så tar vi alt ned igjen når moroa er over. Det blir mye arbeid, men også gøy og veldig sosialt. Vi blir en sammensveiset gjeng, og vi blir eksperter på leirbygging!

Arbeidsleiren før Nord 2017 vil begynne to uker før leirstart, og så vil det være én uke arbeidsleir etter leiren. Det er altså mulig å komme fra 17. juni, og deltakerne må være på plass senest om morgenen mandag 19. juni for å få rabatt for første uke. For å få rabatt på andre uke må man være klar til arbeid i løpet av søndag 25. juni. Deltakelse på arbeidsleir gir rabatt på 25 % for hver uke før leir og 50 % rabatt for uka etter leir. Tilbringer du fire uker i Bodø, får du altså gratis leir! Vi håper på mange deltakere også på arbeidsleiren etter leiren, da det også er viktig at vi rydder fint opp etter oss. Vær oppmerksom på at rabatten gis i form av en tilbakebetaling etter gjennonført arbeidsleir. Du betaler altså først hele beløpet og får refusjon i etterkant.

Vi ønsker oss speidere fra 16 år og oppover som er motivert til å jobbe for å skape verdens nordligste landsleir. Håndverkerbakgrunn er fint, men ikke et krav – her er alle som ønsker å lære noe, velkomne. Vi ønsker også speidere over 18 år som kan være lagledere/patruljeførere for arbeidslagene. Disse bør ha vært på arbeidsleir før og/eller være praktisk orientert.

Påmelding til arbeidsleir vil skje i medlemssystemet fra januar 2017 sammen med resten av landsleirpåmeldingen, men ta gjerne kontakt på arbeidsleir@nord2017.no allerede nå hvis du er interessert!