Politiet har hatt lite å gjøre

Politimester Heidi Kløkstad forteller at de har hatt lite å gjøre på landsleiren. Til tross for redningsaksjonen tidlig i uka, sier hun at “det har ikke vært mer problemer enn man kan forvente”.

Hun forklarer at været som møtte speiderne på de hardeste haikerutene på mandag, var verst mulig scenario. 

På generell basis er det ikke nødvendigvis er enkelt med 10 000 arrangementsgjester. Når det i tillegg er ungdom, kan det fort bli overveldende. Men dette har likevel ikke vært et problem med speiderlandsleiren, utdyper Kløkstad.

Politiet har vært på leiren hver dag på møter. Kløkstad mener at politiets viktigste oppgave på leiren er å fungere forebyggende ved å være på leiren for å lodde stemningen.

Veldig positiv befolkning

Både politimester Kløkstad og politimann Per Sverre Steinbakk forteller at Bodøs befolkning har veldig positive til landsleiren. Kløkstad mener befolkningen viser velvilje for en uke, og tror også at det er en faktor at speiderne ikke er risikogjester, blant annet fordi det er en rusfri leir. 

Steinbakk forklarer at det kun har vært få negative henvendelser fra befolkningen. En henvendelse gjaldt litt høy musikk en kveld, men dette var en kalkulert risiko, og konserten var planlagt.

Videre forteller Steinbakk at det var mest trafikale utfordringer tilknyttet leiren fordi det er mye aktivitet på få veier, men at også disse utfordringene har blitt løst.

Pass på hverandre 

Vakthavende brannsjef Ivar Hogstad forteller at leiren har vært planlagt i god tid. Det har vært et samarbeid mellom leirarrangør og brannetaten i ett års tid. I løpet av dette samarbeidet har brannetaten og leirarrangøren prøvd å forberede seg på leiren.

Han forklarer at ting nesten ble som planlagt på leiren, og at det ikke har vært noen alvorlige skader.. Han utdyper at det viktigste er at ting gjøres på en sikker måte, og at det har vært gjennomgående i løpet av leiren.

Brannsjefens beste tips til speidere eller andre på tur er å passe på hverandre.

Forebyggende
Både brann- og politietaten har vært på møter i leiren hver dag for å opprettholde det gode samarbeidet. Politiet har stort sett gått rundt på leirområde for å lodde stemningen forteller Kløkstad. Hun forklarer at det er fordi politiets viktigste oppgave på leiren har vært å fungere forebyggende.

Både Kløkstad og Hogstad sier de er svært imponerte over leiren og utdyper at det er tydelig at leiren er proft arrangert og at det er tatt høyde for potensielle problemer. De konkluderer med at det har vært en fryd å samarbeide med leirarrangøren.

Stiller opp på kort varsel

– Vi er kjempefornøyd, sier leirsjef Peer-Johan Ødegaard. Han utdyper at det har vært et godt samarbeid hele veien, med brann- og politietaten, og også kommunen.

– Både brann- og politietaten har stilt opp på kort varsel under leiren når vi har trengt det, blant annet ved å koste veier, stille opp med lokaler og så videre, forklarer leirsjefen.

Han forklarer at området som leiren er på er eid av kommunen- og fylkeskommunen, og de har vært positive siden dag én, og også latt leiren disponere deler av områdene i to år.

Når det kommer til utfordringene som har vært underveis i leiren, sier Peer-Johan at det har vist at systemet har fungert, både hos leiren og hos nødetatene. 

Tekst: Julie Eldøy. Foto: Alexander Vestrum.