Miljøsertifikat til Nord 2017

En miljøvennlig speiderleir kan kanskje høres ut som en selvfølge, men det er mye som skal på stell.

Toaletter, mat, scene, telt, raier og mer må tas hånd om på riktig måte. Det er nettopp dette driftsetaten på leiren har jobbet med i lang tid. Som en markering for vår miljøinnsats fikk vi i dag overrakt miljøfyrtårnsertifikatet av ordfører i Bodø, Ida Marie Pinnerød på torgscenen fredag.

Øyvind Pedersen, driftssjef for Nord 2017, forteller om de ulike tiltakene som ble gjort for at leiren skulle bli så miljøvennlig som mulig.

– Vi har hatt fokus på gjenbruk og lokale leverandører. Det har også vært en utfordring med jordene, der det var krav om økologisk utslipp, forklarer han. Dette ble enkelt løst ved å stille krav til speiderne om økologiske varer som tannkrem og såpe.

Peer-Johan Ødegaard, leirsjef for Nord 2017, understreker viktigheten av sertifiseringen.

– Dette er ikke bare et sertifikat, men vi må faktisk gjøre en innsats for miljøet vårt.

Tekst: Sahil Zafar. Foto: Arild Johannessen.