330-skvadronen roser roverne

Det er gått fire dager siden flere Rovere ble bragt ned fra fjellet av 330-skvadronen.

Rundt bordet på basen står fire av de seks crewmedlemmene som var på vakt den dagen. De er alle imponert over hvordan roverne håndterte den krevende situasjonen som oppstod på fjellet.

Satte andre foran seg selv
Fartøysjef Remi Olsen forteller om hvordan roverne de møtte i fjellet, prioriterte hvem som skulle flys ned først.

– Den første leiren vi kom til, pekte videre på neste leir og fortalte at de trengte mer hjelp, forteller han.
Til tider var det ikke plass til alle i en og samme tur, og lege André Westlie forteller om motet roverne viste i fjellet da de kun hadde plass til noen og en gruppe ble stående igjen i tåken. De fikk beskjed om at det ikke var sikkert at redningshelikopteret kunne returnere og hente dem på grunn av de krevende værforholdene. Gruppen var da enige om hvilke rovere som trengte å flys ned. Dette viser at roverne håndterte den krevende situasjonen på en imponerende måte.

– De gjorde alt riktig i en krevende situasjon, sier navigatør Paul Paulsen.

Varsling i tide
Som speidere vet man at været kan skifte fort på fjellet. Fartøysjefen presiserer at 330-skvadronen også ønsker tidlig varsling og at det er bedre å ringe for tidlig enn for sent.

– Man vet aldri med været på fjellet, og roverne som ringte om bistand, gjorde helt rett i dette.

Redningshelikopteret er ute og flyr uavhengig av oppdrag for å trene på redningsaksjoner. Crewmedlemmene synes det er fint å kunne hjelpe til, og det føltes veldig meningsfullt å bidra til at roverne kom seg trygt ned fra haiken. Paulsen synes det er kjempebra at folk er ute og bruker naturen.

Gode kunnskaper

Mange av roverne som var på haiken søkte sammen da været begynte å bli krevende. Dette er avgjørende og gjorde jobben mye lettere for redningsmannskapene. Lege Westlie forteller at det er unikt at ingen ble etterlatt alene, og måten roverne sto samlet på, ser man ikke ofte hos andre turfølger.

Det ble delt på tørt tøy slik at de som trengte det mest fikk låne av andre, og roverne hjalp hverandre etter beste evne i god speiderånd.

Crewmedlemmene forteller også om hvordan siste gruppe som ble hentet ned signaliserte med lys gjennom tåken. Dette var avgjørende for at helikopteret kunne lokalisere dem gjennom den tette tåken og viser til gode kunnskaper blant roverne. 330-skvadronen fikk også nøyaktig posisjon for hvor gruppene befant seg fra Hovedredningssentralen (HRS). Denne informasjonen er crewmedlemmene enige om at må ha kommet fra de aktuelle roverlagene som ble hentet ned, og var avgjørende for at redningsoperasjonen ble vellykket.

Crewmedlemmene som var på jobb den aktuelle kvelden:

  • Fartøysjef Remi Olsen
  • Annenflyver Erik Lewin
  • Lege André Westlie
  • 
Redningsmann Aleksander Dybwig
  • Navigatør Paul Paulsen
  • Maskinist Jan Erik Ramsvik

Tekst: Christian Fredrik Vedeler. Foto: Håkon Broder Lund.