MILJØVENNLIG SPEIDERLEIR

TEKST: MARI NESSE | FOTO: BJØRN TORKEL DAHL

På området der Nord 2017 skal arrangeres, drives det økologisk landbruk til vanlig. Dermed er det naturlig at leiren legger vekt på miljø når det gjelder alt fra renhold til rajer.

Driftsetaten har vært opptatt av gjenbruk og hvordan de best kan bruke de ressursene som finnes i området. Alt fra scene, telt og rajer, til toaletter blir hentet i nærområdet til leiren.

NATURLIG SÅPE

Siden landsleiren skal holdes på et jorde med økologisk landbruk, blir det litt strengere krav til utslipp enn ellers. Vi må følge de samme reglene som bonden, og dermed må såperester og andre ting som ender opp på bakken, være nedbrytbare og uten skadelige kjemikalier. Gresset som vokser opp igjen etter oss, skal spises av kyr som ikke må få i seg slike stoffer. Det betyr at all såpe som brukes på leiren, må inneholde bare naturlige ingredienser. Speider-sport vil selge slike såper på leiren.

MINDRE MATSVINN

I Norge kaster vi over 350 000 tonn spiselig mat i året (tall fra ForMat). Dette har en verdi på 20 milliarder kroner! På Nord 2017 skal vi gjøre vårt for å få ned disse tallene. Det er derfor laget en ordning der gruppene kan få bestille akkurat den maten de trenger for hver dag, i stedet for å lagre mat i flere dager. Når hamstring er unødvendig, håper vi at svinnet går ned.

REPARASJONSBOD

Alt kan repareres hos Speidersport! På Nord 2017 vil Speidersport legge vekt på forlenget levetid og gjenbruk. Butikken på leiren vil ha et eget reparatørverksted der Speider-sport stiller med verktøy og kunnskap for enkle reparasjoner av tre, metall, elektronikk, søm og kanskje også dårlig humør. – Vi stiller med verktøy og kunnskap til å reparere rifter i lavvoduken, lappeslangen i dekket på utstyrstralla, reparere patruljekassa, bytte morken gasslange, bytte ledd på knekte teltstenger, rette ut teltplugger, pusse sko før haik osv. Kom gjerne med andre forslag på Facebook-siden vår, sier Iver Gjendem i Speider-Sport. Veiledningen i hvordan du kan reparere utstyret er selvfølgelig gratis – du betaler bare for eventuelt materiell du bruker.

LAG EGEN STRØM ELLER BYTT INN EN BATTERIBANK!

For å lade dine digitale duppedingser stiller Speider-sport med innbytteordning på batteribanker. Du kjøper batteribanken første gang for 149 kroner, enten før leiren, eller på forhånd hos Speider-sport, og så kan du bytte den inn hos Speider-sport, eller i en av kafeene på torget, til en fulladet bank så ofte du vil gjennom hele leiruka. Vi vil også oppfordre gruppene til å lage sin egen strøm! Her gjelder det å være kreativ. Dere kan for eksempel lage deres egen vindmølle, sykkeldreven generator eller noe annet spennende. I Bodø vil vi jo også få midnattssol, så strøm drevet av solkraft (som solceller) kan være lurt.

MILJØVENNLIGE RAJER

Rajene til Nord 2017 skal være kortreiste, miljøvennlige, ha rett størrelse og bli resirkulert etter leiren. Rajene skal være av en slik størrelse at de aller fleste deltakerne skal kunne løfte dem, men de skal likevel kunne brukes til å bygge noe stort og flott. Lengden vil være omtrent seks meter – altså perfekt størrelse til å bygge med. Denne lengden gjør også at det trengs færre vogntog til frakt enn det som har vært vanlig. Etter leiren blir alle rajene resirkulert. De blir da fraktet til et flisfyringsanlegg som ligger 1–2 mil fra leirområdet. Der blir rajene kuttet opp til flis og så fyrt opp. Fyringen blir brukt til å varme opp hjemmene i Bodø, så her bidrar leiren positivt på mange måter!

MILJØFYRTÅRN

Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for miljøinnsats og samfunnsansvar. Norges speiderforbunds forbundskontor er et miljøfyrtårn fra før, men Nord 2017 ønsker også å bli godkjent som miljøfyrtårn. Det betyr at de som planlegger leiren, har måttet oppfylle en del krav. For at leiren skal bli godkjent, måtte leirkomiteen søke allerede i 2013. De måtte da vise at de hadde en handlingsplan for miljøtiltak, og leiren er nå klar for godkjenning i slutten av juni. Siste steg er at alle som er med på å arrangere leiren må lære om hva det betyr å være miljøsertifisert. Vi håper også at du gjør ditt til at Nord 2017 blir en miljøsuksess!